В грудні 1998 року створена і набула юридичного статусу Асоціація медичних сестер Житомирської області. Асоціація нараховує більш як 6 тисяч членів.

Асоціація медичних сестер об’єднала усіх –  МОЗ, ДОЗ, ЛПЗ, навчальні заклади, громадські об’єднання та інші установи.

Метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних, соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів її членів та сприяння розвитку сестринської справи в області.

Асоціація ставить перед собою  такі завдання:

- підвищення ролі медсестринської професії в охороні здоров’я населення області;

- розповсюдження передового досвіду і наукових досліджень в області сестринської справи;

- відродження традицій сестринського милосердя;

- організація збору, аналізу і розповсюдження інформації по сестринській справі;

- підтримання міжнародних контактів із спорідненими по виду діяльності національними і міжнародними організаціями, урядовими установами і громадськістю;

- налагодження зв’язків з іншими організаціями;

- удосконалення медсестринської освіти на дипломному та післядипломному етапах, шляхом внесення пропозицій з цих питань;

- за погодженням департаменту охорони  здоров’я  брати участь в атестації практикуючих медсестер;

- брати участь в наукових розробках з проблем медсестринства;

- захист прав середніх медичних працівників, надання консультативної допомоги з питань професійної діяльності;

- надання матеріальної та моральної підтримки членам Асоціації;

- створює осередки Асоціації на території області;

- спільно з департаментом охорони здоров’я або самостійно опрацьовує обласні програми і плани розвитку медсестринства;

- впливає на рівень кваліфікації медичних сестер;

- встановлює та розвиває фаховий, інформаційний та інші зв’язки з державними, громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями (в т.ч. міжнародними), а також приватними особами.

Багато зроблено за цей час.

Ми маємо можливість обмінюватись досвідом не тільки з колегами нашої держави, але із закордонними партнерами.

-                В лікувальних закладах введені посади заступників головного лікаря з медсестринства.

-                Медичні сестри є членами атестаційних комісій.

-                Медичні сестри беруть участь в акредитаціях ЛПЗ усіх рівнів надання медичної допомоги, це дозволило налагодити зворотній зв'язок з питань якості надання сестринської допомоги.

-                Ми сьогодні маємо систему контролю якості сестринського процесу.

-                За ініціативою Асоціації медичних сестер було впроваджено підготовку медична сестра – бакалавр та магістр.

-                Ми більш раціонально підходимо до питань організації та контролю трудової дисципліни, до раціонального використання робочого часу, до розподілу навантажень протягом робочого часу.

-                Актуальним на сьогодні є передача окремих функцій лікаря медичній сестрі. Сьогодні ми маємо певні досягнення в цьому напрямку в психіатричній практиці (функціонування відділень сестринського догляду показало свою дієздатність).

-                Асоціація медичних сестер нашої області є співзасновником благодійної організації «Лікарняна каса».

Це дає можливість не лише забезпечити пацієнта ліками, але і навчає підходу до планування закупок, обліку лікарських засобів, ми фактично вчимося елементам менеджменту в галузі охорони здоров’я.

-                За кошти асоціації закуповуємо фахову літературу для медичних сестер.

-                 Надаємо матеріальну допомогу членам Асоціації.

Щороку Асоціація медичних сестер бере участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності медичних сестер «Ескулап – Професіонал»:

-   В 2007 році на І Всеукраїнському конкурсі, який проходив на Миколаївщині , наша медична сестра Анна Трибель зайняла ІV місце серед 25 учасниць. Вона була єдиною, яка набрала в теоретичній частині 100 балів із 100.

-                В 2008 році на ІІ Всеукраїнському конкурсі, який проходив на Донеччині , наша медична сестра Олена Матердей зайняла І місце.

-                В 2009 році ІІІ Всеукраїнський конкурс проходив на теренах Житомирщини. І наша медична сестра Сніжана Вахнюк зайняла V місце.

-                В 2010 році на IV Всеукраїнському конкурсі, який проходив на Вінничині, наша медична сестра Ірина Слабоуз зайняла IV місце.

-                В 2011 році на V Всеукраїнському конкурсі, який проходив на Рівненщині, наша медична сестра Ганна Лапоног зайняла V місце.

-                В 2012 році на VI Всеукраїнському конкурсі, який проходив на Тернопільщині, наша медична сестра Наталія Ткачук зайняла VI місце.

-                В 2013 році на VII Всеукраїнському конкурсі, який проходив на Дніпропетровщині, наша медична сестра Наталія Дідок зайняла VII місце.

-                В 2014 році на VIII Всеукраїнському конкурсі, який проходив на Черкащині, наша медична сестра Оксана Горбачова зайняла IV місце.

З моменту заснування і до квітня 2014 року головою Асоціації медичних сестер Житомирської області була заступник головного лікаря з медсестринства Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського – Файдюк Зоя Іванівна, яка зробила дуже вагомий внесок в розвиток медсестринства Житомирщини та передчасно пішла з життя.

 

am_2014_11_11_01

З квітня 2014 року Асоціацію очолює Тевс Світлана Сергіївна.

am_2014_11_11_02